Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Birleşmiş Milletler’in Ülkemiz Üzerinden Suriye’ye Yönelik Sınır-ötesi İnsani Yardımları Hakkında Bir Soruya Cevabı

Republic Of Turkey Ministry Of Foreign Affairs 30.04.2014

SC-9, 30 Nisan 2014

Ülkemizin, Suriye krizinin başlangıcından bu yana insani yardımlar alanında üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmekte olduğu uluslararası toplum ve bu bağlamda BM tarafından da tescil edilmiştir. Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumlulukları çerçevesinde, din, mezhep ve etnik köken ayırımı gözetmeksizin Suriyelilere yönelik açık kapı politikasını sürdürmekte, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta, sıfır noktası insani yardım operasyonlarıyla Suriye’ye insani yardım ulaştırılmasını sağlamaktadır. Öte yandan ülkemiz, Suriye’ye insani erişim konusunda bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı çıkarılması amacıyla tutarlı ve kararlı bir şekilde uluslararası toplumu teşvik etmiştir.

Nitekim, 22 Şubat 2014 tarihinde BMGK’nın 2139 sayılı kararı oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sözkonusu karar, insani yardımların muhtaç kişilere en doğrudan güzergahlardan ulaştırılmasını teminen, başta Suriye makamları olmak üzere bütün tarafları, BM insani ajanslarının çizgi-ötesi ve sınır-ötesi insani yardım faaliyetlerine süratle izin vermeye davet etmektedir. BM, 2139 sayılı karar çerçevesinde, Nusaybin/Kamışlı hudut kapısı üzerinden Suriye tarafına sınır-ötesi insani yardım konvoyu geçişine izin verilmesi için 6 Mart 2014 tarihinde ülkemize başvurmuştur. Ülkemiz, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak ve insani yükümlülüklerinin bilinciyle, BM’nin başvurusuna olumlu yanıt vermiştir. Bu çerçevede, 78 kamyonluk BM’nin sınır-ötesi insani yardım konvoyunun Nusaybin/Kamışlı hudut kapısından geçişi 20-25 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte Türkiye, insani ilkelere ve 2139 sayılı kararın hükümlerine uygun olarak, BM’nin, başta Cilvegözü ile Öncüpınar hudut kapıları olmak üzere, acilen diğer sınır kapılarından da Suriye’ye yönelik sınır-ötesi insani yardım operasyonları planlayıp icra etmesini beklemekte ve BM ile ilgili ülkeler nezdinde bu yöndeki girişimlerini sürdürmektedir.

Monday - Friday

09:00 - 18:00

1/1/2018 New Year
1/6/2018 Epiphany
2/19/2018 Ash Monday (movable feast)
3/25/2018 National Independence Day
4/6/2018 Good Friday
4/8/2018 Easter
4/9/2018 Holy Spirit
5/1/2018
5/28/2018 Whit Monday
8/15/2018 Assumption
10/28/2018 National Day WWII
12/25/2018 12/26/2018 Christmas