Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın 29 Ocak 2015 Tarihli Beyanı Hk.

Republic Of Turkey Ministry Of Foreign Affairs 31.01.2015

No: 45, 31 Ocak 2015

Yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale savaşlarının her yıl hatırlanmasına vesile olan törenler, geçmişte birbiriyle savaşan milletlerin, kayıplarını bugün dostluk ve barış ortamında beraberce yad edebileceklerini göstermesi bakımından önemlidir.

Böyle bir olgunluk düzeyine ulaşabildiği için kendini şanslı gören Türkiye, bu yıl 100. yıldönümünü idrak edeceğimiz Çanakkale Savaşlarını anma törenlerinde bu topraklarda hayatını kaybetmiş Ermenilerin de anılması ve layıkıyla temsil edilmesi amacıyla Ermenistan'a da bir davet iletmiştir.

I. Dünya Savaşı ortamında, Çanakkale örneğinden de anlaşılabileceği gibi başta Türkler olmak üzere, İmparatorluğu oluşturan tüm milletler derin acılar yaşamışlar, büyük kayıplara maruz kalmışlardır. Bu çerçevede, Türkiye, Ermenilerin acılarını da bilmekte ve inkar etmediği gibi, samimiyetle paylaşmaktadır. Nitekim bu insani tutum 23 Nisan 2014 tarihli “taziye mesajı” ile de dünyaya açıkça duyurulmuş, iki kadim halkın dostluk ve barış için nasıl bir anlayış içinde olmaları gerektiği özenle hatırlatılmıştır. Değerli Anadolu aydını Hrant Dink'in ölüm yıldönümü bağlamında, 20 Ocak 2015 tarihinde yapılan açıklamada Ermenilere yapılan çağrı da bu yapıcı anlayışımızın bir diğer göstergesidir.

Hal böyle iken, Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından 29 Ocak 2015 tarihinde Erivan'da yapılan açıklamada, Türkiye'nin bu insani, makul ve gerçekçi açılımlarının bir kez daha görmezden gelinerek, kendilerine uzatılan bir elin, yapılan bir davetin yakışıksız bir üslupla ters çevrildiği üzüntüyle görülmüştür.

Ne komşu bir devletin liderine, ne de kadim Ermeni milletinin bir temsilcisine yakışan bu üslubu şiddetle kınıyoruz.

2015 yılını Türkiye'ye ve Türklere karşı bir nefret yılı haline getirmek amacıyla devletin tüm mekanizmalarını ve elindeki tüm imkânları seferber ederek, gerek Ermenistan halkının gerek uluslararası kamuoyunun Ermenistan'ın güncel meselelerine odaklanmasının önüne geçilebileceğini zanneden Ermenistan Yönetimini, bu vesileyle bir kere daha sağduyuya davet ediyoruz.

Türkler ve Ermenilerin ortak tarihleriyle ilgili anlatıları farklı olsa da, birbiriyle diyalog içinde, adil ve açık görüşlülükle konuyu ele almaları önemlidir ve mümkündür. Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapmaya ve tarihe tek taraflı bakışın, uluslararası hukuk ve demokrasinin yapıtaşı olan ifade özgürlüğü hilafına tescil ettirilmesine yönelik girişimlerin karşısında durmaya devam edecektir.

Radikal Ermeni çevrelerinin bu tarihi meseleyi bir zamanlar terörle, şimdi de çağdışı bir retorik ve geçmişte yaşanmış acıları suistimal eden bir yaklaşımla ele alması şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olan bir Devlet yönetme sorumluluğu üstlenenlerin benzer tavırlarıdır.

Ermenistan Yönetimi'nin bu çağdışı yaklaşımı, Türkiye'nin Ermenistan halkıyla ve Anadolu diasporası olarak gördüğü Ermeni diasporasıyla kucaklaşmasına yine de engel olarak görülmemektedir. Türkiye bu uğurda kendine yakışan adımlar atmaya kararlılıkla devam edecektir.

Monday - Friday

09:00 - 18:00

1/1/2018 New Year
1/6/2018 Epiphany
2/19/2018 Ash Monday (movable feast)
3/25/2018 National Independence Day
4/6/2018 Good Friday
4/8/2018 Easter
4/9/2018 Holy Spirit
5/1/2018
5/28/2018 Whit Monday
8/15/2018 Assumption
10/28/2018 National Day WWII
12/25/2018 12/26/2018 Christmas