Sözleşmeli Personel Alim İlani

Atina Büyükelçiliği 01.03.2016

T.C. Atina Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği bünyesinde boş olan “Sekreter-Mütercim” kadrosunda çalıştırılmak üzere, yapılacak sözlü ve yazılı mülakatla sözleşmeli personel alınacaktır. Adaylarda aranan özellikler aşağıda belirtilmekte olup ilgilenenlerin
10 Mart 2016 tarihine kadar özgeçmişlerini ve gerekli belgelerini (aşağıda belirtilen 1, 2, 4, 8 ve 9 numaralı isterlere ait belgeler) bizzat ya da posta/e-posta yoluyla Silahlı Kuvvetler Ataşeliğine iletmeleri gerekmektedir.
Sekreter - Mütercim olarak istihdam edilebilmek için;

1. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olması veya askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

2. En az yükseköğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

3. Türkçe ve Yunanca dillerine, her iki dile tercüme yapacak seviyede vakıf olmak.

4. Görev araç kullanmayı da içermekte olduğundan hafif araç ehliyetine sahip olmak, şehir içi/dışı araç kullanmaya engel bir durumu olmamak.

5. Ofis programlarını etkin şekilde kullanabilir olmak, görevin gerektirdiği yazışma ve ofis faaliyetlerini yerine getirebilecek vasıfta olmak.

6. Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

7. Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak, görevin yapılmasını engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

8. Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.

9. Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

10. Eşit adaylar arasında, iyi derecede İngilizce bilmesi tercih sebebidir.


Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylara uygulanacak sözlü ve yazılı mülakat tarihleri aday personele müteakiben telefon veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
Başvurular için:
Atina Silahlı Kuvvetler Ataşeliği
Adres: Rigillis 26, 106 74 Athens, Greece
E-mail: atnats@otenet.gr


Monday - Friday

09:00 - 18:00

1/1/2018 New Year
1/6/2018 Epiphany
2/19/2018 Ash Monday (movable feast)
3/25/2018 National Independence Day
4/6/2018 Good Friday
4/8/2018 Easter
4/9/2018 Holy Spirit
5/1/2018
5/28/2018 Whit Monday
8/15/2018 Assumption
10/28/2018 National Day WWII
12/25/2018 12/26/2018 Christmas