İstanbul Üniversitesi Yabanci Öğrenci Sinavi (iüyös-2017) Atina'da Yapilacak

Atina Büyükelçiliği 13.01.2017

Related Documents

Atina - Afis.jpg

Monday - Friday

09:00 - 18:00

1/1/2017 New Year
1/6/2017 Epiphany
2/27/2017 Shrove Tuesday (movable feast)
3/25/2017 National Independence Day
4/14/2017 Good Friday
4/16/2017 Easter
4/17/2017 Holy Spirit
5/1/2017
6/5/2017 Holy Spirit (movable feast)
8/15/2017 Assumption
10/28/2017 National Day WWII
12/25/2017 12/26/2017 Christmas